“Η σεξουαλικοποίηση των γυναικών στην κοινωνία μας και η ολοένα και πιο πρώιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει τα νεαρά κορίτσια πιο ευάλωτα στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση”.

Οποιοσδήποτε ανήλικος μπορεί να πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και το υλικό της κακοποίησης να κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Η κακοποίηση μπορεί να συμβεί σε παιδιά κάθε εθνικότητας και ηλικίας, οικονομικής κατάστασης ή θέσης στην κοινωνία. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία και οι τάσεις που αναφέρονται από τις γραμμές καταγγελιών μελών του INHOPE δείχνουν ότι υπάρχει ευαλωτότητα ανάλογα του φύλου. Τα κορίτσια, σύμφωνα με τα στοιχεία διατρέχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο καθώς πάνω από το 90% των αναφερόμενων περιπτώσεων αφορούν γυναίκες θύματα. Χρόνο με το χρόνο, η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών που επεξεργάζονται οι αναλυτές των γραμμών απεικονίζουν κορίτσια με την κύρια ηλικιακή ομάδα να είναι 3 έως 13. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα νεαρά κορίτσια στο διαδίκτυο;

Ο αντίκτυπος της σεξουαλικότητας στα ΜΜΕ

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ευαλωτότητα των κοριτσιών είναι η σεξουαλικοποίηση των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και τη διαφήμιση. Η επανειλημμένη έκθεση σε διαδικτυακό περιεχόμενο υπερβολικά σεξουαλικού περιεχομένου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα νέα κορίτσια να συνδέουν την αυτοεκτίμησή τους αποκλειστικά με τη σεξουαλικότητα και τη σωματική τους εμφάνιση. Αυτό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικίλλων προβλημάτων με την εικόνα του σώματος τους. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν αφορά μόνο στα κορίτσια όμως σύμφωνα με έρευνες τα κορίτσια είναι εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο. Η κακή εικόνα σώματος και η χαμηλή αυτοπεποίθηση καθιστούν τα κορίτσια «εύκολο στόχο» για επιτήδειους που καταφέρνουν τελικά να τα προσεγγίσουν αρχικά μέσω διαδικτύου με φιλοφρονήσεις και να τα εκμεταλλευτούν αργότερα για σεξουαλικούς σκοπούς.

Δράση για αλλαγή

Είναι σημαντικό να διδάξουμε στους νέους ψηφιακούς χρήστες ότι τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Η ύπαρξη ανοιχτών και ειλικρινών συζητήσεων με νέους σχετικά με την ισότητα των φύλων και την υγιή σεξουαλική ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την υποστήριξή τους ώστε να μεγαλώσουν με ασφάλεια τόσο εκτός όσο και εντός διαδικτύου.

Αποδόμηση επιβλαβών στερεοτύπων

Ορισμένα στερεότυπα που αφορούν στο φύλο είναι τόσο βαθιά ριζωμένα στην κουλτούρα μας που ακόμα και σήμερα το γυναικείο φύλο εξακολουθεί να θεωρείται το πιο αδύναμο ενώ οι άντρες συχνά αισθάνονται ότι πρέπει να συμπεριφέρονται σκληρά και κυρίαρχα. Όταν τα νεαρά αγόρια εσωτερικεύουν αυτό το μήνυμα, μπορεί άθελά τους να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα κορίτσια και τις γυναίκες. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στον υψηλό αριθμό γυναικών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.Αν θέλουμε να προστατέψουμε τα νεαρά κορίτσια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στη ρίζα και να αρχίσουμε να αποδομούμε αυτά τα επιβλαβή στερεότυπα. Πρέπει να διδάξουμε στα νεαρά αγόρια ότι είναι καλό να είναι ευάλωτα, να ανοιχτούν στα συναισθήματά τους και ότι το να θεωρούνται σκληροί και κυρίαρχοι είναι λιγότερο σημαντικό από το να σέβονται και να είναι ευγενικοί. Ομοίως, πρέπει να διδάξουμε στα νεαρά κορίτσια να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι ανεξάρτητα.

Κρατώντας τα κορίτσια ασφαλή στο Διαδίκτυο

Η σεξουαλικοποίηση των γυναικών στην κοινωνία μας και η ολοένα και πιο πρώιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστήσει τα νεαρά κορίτσια πιο ευάλωτα στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους βασικούς παράγοντες στην προσπάθεια μας να προστατεύσουμε τα παιδιά από την κακοποίηση στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση και την παρακολούθηση διαδικτυακών πλατφορμών και την παροχή υποστήριξης και πόρων σε θύματα κακοποίησης. Όλοι, αλλά κυρίως οι νέοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις για το πώς να αναγνωρίζουν σημάδια αποπλάνησης, πώς να προστατεύονται από το μη συναινετικό διαμοιρασμό προσωπικού υλικού στο διαδίκτυο και πού να ζητούν βοήθεια. Μόνο μέσω συλλογικών προσπαθειών και με την αντιμετώπιση του ζητήματος στη ρίζα μπορούμε να κρατήσουμε τους νέους ασφαλείς στο διαδίκτυο.

Πηγή: INHOPE