Ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα GDPR δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη να ζητήσει και να λάβει από εταιρείες και οργανισμούς όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαθέτουν για το άτομό του. Επιπρόσθετα δίνει το δικαίωμα να λάβει επιπλέον σχετικές πληροφορίες  όπως ο λόγος επεξεργασίας των δεδομένων, οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται κ.λπ.

Όπως ορίζει ο κανονισμός, το δικαίωμα πρόσβασης θα πρέπει να μπορεί να ασκηθεί με ευκολία και να παρέχεται ανά «εύλογο χρονικό διάστημα». Η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ένα αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δωρεάν. Τυχόν επιπλέον αντίγραφα είναι δυνατό να υπόκεινται σε λογικές χρεώσεις. Όταν το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός και αν διατυπώσετε διαφορετικό αίτημα.

Παραδείγματα δικαιώματος πρόσβασης

Δανείζεστε βιβλία από μια βιβλιοθήκη. Μπορείτε να ζητήσετε από τη βιβλιοθήκη να σας παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει για σας. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει τότε να σας παράσχει όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες  που σας αφορούν, για παράδειγμα πότε ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ποια βιβλία έχετε δανειστεί, εάν ποτέ καθυστερήσατε να επιστρέψετε κάποιο βιβλίο και πρόστιμα τα οποία μπορεί να σας έχουν επιβληθεί.

Εγγραφήκατε σε ένα σύστημα ανταμοιβής πελατών με τη χρήση καρτών μιας αλυσίδας σουπερμάρκετ που διαθέτει καταστήματα σε διαφορετικά μέρη της πόλης και της χώρας. Εάν χρησιμοποιήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε προσωπικές πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί από το σύστημα ανταμοιβής πελατών με τη χρήση καρτών, θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες π.χ. σχετικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε την κάρτα, σε ποια σουπερμάρκετ κάνατε τις αγορές σας, τυχόν έκπτωση που σας έγινε και εάν έγινε στόχευσή σας μέσω της χρήσης τεχνικών κατάρτισης προφίλ (και πώς), εάν το σουπερμάρκετ, το οποίο ανήκει σε πολυεθνική αλυσίδα εταιρειών, έχει κοινολογήσει τα δεδομένα σας σε αδελφή εταιρεία που π.χ πουλά αρώματα και καλλυντικά.

Πηγή: European Commision