Για τη δράση της μοναδικής πιστοποιημένης στην Ελλάδα Ομάδας Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ενημερώθηκε αναλυτικά η Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Bουλής, μετά από σχετική πρόταση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Μάξιμου Σενετάκη.