Η δεύτερη ετήσια σύνοδος του INHOPE, ​​πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο Menlo Park του Facebook στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο του 2019. Συγκέντρωσε εκπροσώπους από τον τομέα της τεχνολογίας, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υποστηρικτές παιδιών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για να τονίσει το κρίσιμο έργο που κάνει το δίκτυο ανοικτών γραμμών INHOPE καθημερινά.

Ξεκίνησαν συζητήσεις για τη δημιουργία μιας διαφανούς και συνεργατικής οδού για την εξεύρεση λύσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εργαστούν προς την κατεύθυνση αποτροπής της επαναθυματοποιήσης.

Το κοινό μήνυμα ήταν ότι υπάρχει μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης συνεργασίας  και ότι πρόκειται για  μια συγκεκριμένη κοινωνική πρόκληση που εντοπίζεται σε όλο τον κόσμο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι υπάρχει επείγον θέμα σχετικά με το σε απευθείας σύνδεση υλικό για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (CSAM) που λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας και  ότι πρέπει να αυξηθούν οι γραμμές καταγγελιών.  Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

Πώς το δίκτυο ανοικτών γραμμών INHOPE υποστηρίζει τα θύματα.

Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση – ποια μέτρα λαμβάνει το δίκτυο ανοικτών γραμμών INHOPE.

Ο ρόλος που διαδραματίζουν το INHOPE και η ICCAM στην αποτροπή της επανεμφάνισης του υλικού κακοποίησης.

Πως βοηθά η διευρυμένη προσέγγιση πληροφοριών στην αποτροπής της επανεμφάνισης του υλικού κακοποίησης.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας  INTERPOL, ICCAM, βάση δεδομένων ICSE και Police2Peer.

Τα αποτελέσματα της δράσης των γραμμών που λειτουργούν υπό τον  INHOPE.

Η συνδρομή του  INHOPE στις προσπάθειες της αστυνομίας.

Η Joanna Rubinstein, Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Παιδικού Ιδρύματος των ΗΠΑ, εξέδωσε την έκθεση “Out of the Shadows” η οποία ουσιαστικά είναι ένας κατάλογος για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αγωνίζονται για την εξάλειψη του φαινομένου.

 

Μάθετε περισσότερα για το έργο του INHOPE στη διεύθυνση www.inhope.org.