Ο γκουρού της κυβερνοασφάλειας βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο καυτό ζήτημα του Διαδικτύου. Η αργοπορημένη, σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, διείσδυση του Ιντερνετ στη χώρα μας συνεπάγεται και την καθυστερημένη επαγρύπνηση σε ζητήματα ασφάλειας σε αυτό, με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Τα νέα στοιχεία που θέλουν την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες καταδεικνύουν την ανάγκη αναζήτησης συμβουλών.

Περισσότερα