Το StopNCII.org (Stop Non-Consensual Intimate Images) αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μπορούν να προστατευτούν από την κατάχρηση προσωπικών εικόνων. Οποιοσδήποτε έχει επηρεαστεί από απειλές για κοινή χρήση προσωπικών εικόνων μπορεί να χρησιμοποιήσει το StopNCII.org για να προστατευτεί, απευθείας από τη δική του συσκευή. Μέσω της πλατφόρμας οι ενήλικες μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι προσωπικές τους εικόνες παραμένουν ιδιωτικές στις συμμετέχουσες εταιρείες τεχνολογίας. Το StopNCII.org εξουσιοδοτεί τους ενήλικες να αναλαμβάνουν προστατευτικά μέτρα, παίρνοντας παράλληλα τον έλεγχο από τους δράστες μη συναινετικού διαμοιρασμού εικόνας.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο αυτό εργαλείο (StopNCII.org) προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επέμβουν σε περίπτωση που υποψιάζονται ότι κάποια πολύ προσωπική φωτογραφία τους ή βίντεο έχει ανεβεί σε Facebook, Instagram, TikTok, Bubble, OnlyFans, @Threads, Pornhub, Snap Inc, Reddit ή Niantic. To όνομα του εργαλείου προήλθε από τις λέξεις Stop Non-Consensual Intimate Images Abuse , που σημαίνει σταματήστε τον διαμοιρασμό μη συναινετικού υλικού στο διαδίκτυο. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να στείλει τις φωτογραφίες ή link από τις φωτογραφίες στον οποιονδήποτε προκειμένου να αφαιρεθούν από τον κυβερνοχώρο. Μπορεί να δημιουργήσει τη δική του «υπόθεση» (Case) και μέσω της τεχνολογίας hashing που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαλείο να αποτρέψει την ανάρτηση συγκεκριμένων προσωπικών εικόνων/βίντεο.

Το StopNCII.org είναι ένα έργο που λειτουργεί η Revenge Porn Helpline από το 2021. Η SafeLine.gr είναι πλέον η πρώτη Ελληνική οργάνωση που συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα το οποίο αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια έγκαιρης πρόληψης περιπτώσεων μη συναινετικού διαμοιρασμού προσωπικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Μάθετε περισσότερα για το εργαλείο.

Σχετικά με το SWGfL

Το SWGfL (www.swgfl.org.uk) είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, με διεθνή φήμη που εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνολογία, χωρίς βλάβη. Πάνω από 21 ετών, η φιλανθρωπική οργάνωση είναι υπεύθυνη για βραβευμένες υπηρεσίες, πόρους και καμπάνιες, καθώς και για τη λειτουργία τεσσάρων Γραμμών Βοήθειας που η καθεμία υποστηρίζει θύματα διαφορετικών βλαβών στο διαδίκτυο. Συνεργάζεται με διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Η SWGfL, μαζί με τους συνεργάτες Childnet και Internet Watch Foundation, ηγείται του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Κέντρο είναι το εθνικό κέντρο ευαισθητοποίησης και είναι υπεύθυνο για την αύξηση της προσοχής του έθνους σε ζητήματα διαδικτυακής ασφάλειας καθώς και για τη διαχείριση διαδικτυακού εγκληματικού περιεχομένου και την υποστήριξη επαγγελματιών μέσω της μοναδικής γραμμής βοήθειας